Akademický pracovník Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D., DiS.

Představujeme Vám akademického pracovníka Collegium Humanum, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku Mgr. Jarmilu Siverovou, Ph.D., DiS. jejíž osobní i profesní zájem je soustředěn na práci s lidmi a práci pro lidi. Profesně je spjata se zdravotnictvím, zejména s dlouhodobou péčí, sociální prací a školstvím.

 

Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D. je všeobecnou sestrou se specializací v gerontologii a managementu, sociální pracovník, středoškolský a vysokoškolský pedagog.

 

Jejím cílem je předávat všechny své získané zkušenosti z oblasti práce s lidmi (podřízenými, pacienty, klienty a studenty) každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

 

Jsme moc rádi, že má naše škola pedagogického pracovníka, ženu, která se věnuje oblasti zdravotnictví, sociální práci a řízení lidských zdrojů.

 

 

 

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro