Akademický pracovník PhDr. Mgr. Alena Rakoušová

Představujeme Vám pedagogického pracovníka, člena týmu Collegium Humanum, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku PhDr. Mgr. Alenu Rakoušovou, která vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou – Svatojánskou kolej VOŠP, vychovatelství a učitelství pro mateřské školy a současně Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor pedagogika, zaměření na školní pedagogiku a pedagogické poradenství a obor učitelství pro střední školy.

 

Pracovala jako výzkumný a vývojový pracovník a didaktik 1. stupně základní školy a redaktorka ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, také jako učitelka základní školy a učitelka střední školy (pedagogika, didaktika dramatické výchovy, didaktika pohybové výchovy, společenské vědy, komunikace).

 

Spolupracuje s Národním pedagogickým institutem České republiky v kabinetu pro předškolní a prvostupňové vzdělávání a v národním metodickém kabinetu pro společenskovědní vzdělávání a v rámci projektu Zapojme všechny autorstvím článků o nadaných dětech, hodnocení žáků, spolupráci s asistenty pedagoga, o vyhoření učitelů atd.

 

Autorsky se podílí na tvorbě učebnic pro první stupeň základní školy. Zkoumá vliv integrace obsahu na postoje žáků a je autorkou několika monografií o integraci vzdělávacího obsahu pro učitele, vytvořila metodiku integrovaných úloh. Jejím profesním zájmem je kromě didaktické integrace věcná tematika lidových zvyků a tradic. V této oblasti rovněž publikuje pro učitele i pracovní listy pro žáky.

 

Jsme moc rádi, že má naše škola pedagogického pracovníka, ženu, která se věnuje vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro