Akreditace Polského akreditačního výboru (PKA) pro psychologii v Rzeszowě

Prezidium Polské akreditační komise na základě kontroly a vyhodnocení programu rozhodlo o udělení kladného hodnocení pro jednotné magisterské studium psychologie konané na Collegium Humanum v pobočce v Rzeszowě. Vzdělávací proces „umožňuje studentům psychologie dosáhnout předpokládaných studijních výsledků pro jednotné magisterské studium s praktickým profilem“.

Akreditace Polské akreditační komise byla udělena na dobu min. 5 let.


Rádi bychom poděkovali studentům, přednášejícím a partnerům za jejich nasazení a rozvoj studia psychologie.


Zveme všechny zájemce, aby si ověřili vzdělávací nabídku ve studijním oboru pozitivně hodnoceném Polskou akreditační komisí – https://humanum.pl/studia-w-rzeszowie/psychologia-2/

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro