Collegiada 2022. Integrační školení Studentské samosprávy ve Wisle

Ve dnech 3. – 6. října 2022 se ve Wisle uskutečnil školicí a integrační zájezd pro členy Studentské samosprávy Collegium Humanum z Varšavy a jejích poboček v Rzeszowě, Poznani a Wroclawi. Čtyři dny integrace poskytly příležitost k výměně zkušeností, získávání znalostí a navazování vztahů.


Během Collegiady se studenti účastnili různých diskusních panelů a workshopů. Jejich témata se týkala komunikace, řízení úkolů, vedení a obchodního plánování. Součástí programu byla také přednáška o právech a povinnostech studentů, věnovaná problematice stipendijního systému a ECTS.


Společně se studenty debatovali prof. Robert Jeżewski, prorektor pobočky ve Wroclawi, a Dr. Filip Szymczak, ředitel Institutu managementu pobočky v Poznani.


Velké zapojení členů Studentské samosprávy Collegium Humanum během letošní Collegiady je nejlepším důkazem toho, že studenti chtějí být při plnění svých povinností maximálně profesionální.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro