Logopedie – Master of Science (MSc.)

Akreditovaný program MPH uskutečňovaný pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu na pobočce ve Frýdku-Místku

 • STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIJNÍ PROGRAM
 • STUDIJNÍ OBOR LOGOPEDIE – MASTER OF SCIENCE (MSC.)
 • DÉLKA STUDIA 3 SEMESTRY
 • POČET HODIN 270
 • POČET KREDITŮ 60
 • TITUL MSc.

Studijní program MSc (Master of Science) je inovativním programem magisterského stupně profesního vzdělávání. Jde o mezinárodní titul vzdělávacího programu, který není specificky upraven českými zákony. Jedná se tedy o neakademický profesní titul, uváděný za jménem.

 

Postgraduální studium v oboru Logopedie je určeno absolventům bakalářského nebo magisterské studijního programu v oblastech: psychologie, pedagogiky, sociální práce nebo jiných sociálních, humanitních a lékařských studií.

 

Postgraduální studium Vám poskytne rozšíření všeobecných i odborných znalostí a specializovaných dovedností v oblasti logopedie, zabývající se odstraňováním problémů souvisejících s nesprávnou výslovností a artikulací. Studijní program je zaměřen na získání praktických znalostí a kompetencí nezbytných pro budoucí práci s poruchami řeči. Postgraduální studium v oboru logopedie je také skvělým způsobem, jak se prosadit na trhu práce – v tuzemsku i zahraničí. Specializace v tomto oboru také ponechává široké možnosti pro další rozvoj a prohlubování znalostí pro práci s dětmi, dospívajícími i dospělými s různými typy (různé etiologie a patomechanismu) poruch řeči v oblasti rozpoznávání a diagnostiky poruch, stanovení jejich charakteristik a vedení terapie odlišené od povahy těchto poruch.

Studijní plán

 • Úvod do logopedie
 • Afázie a dysfázie
 • Senzoricko-metodická afázie
 • Základy oligofrenopedagogiky
 • Anatomie nervového systému
 • Poruchy řeči
 • Vývojová a klinická psychologie
 • Vyzařování hlasu a hygiena
 • Základy foniatrie
 • Autismus, mutismus – diagnostika a prevence
 • Ztráta sluchu
 • Komunikace s pacientem se sluchovým znevýhodněním
 • Laryngektomie
 • Včasná logopedická intervence
 • Opoždění ve vývoji řeči
 • Spolupráce mezi logopedem a ortodontistou
 • Fyzioterapeutické metody terapie

POSTUP PŘIJETÍ

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SE V ONLINE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

KROK 2

PŘIPRAVTE SI VŠECHNY POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 • Občanský průkaz (k náhledu)
 • Kopii diplomu a suplementu o ukončení vysokoškolského vzdělání (v případě 2. stupně) (originál je potřební k náhledu)
 • Doklad o zaplacení požadovaných poplatků na účet Univerzity

KROK 3

POPLATKY ZA STUDIUM

ŠKOLNÉ Výše platby
Roční poplatek
79.000 CZK
2 půlroční platby
39.500 CZK

Poplatek za náklady spojené se zabezpečením přijímacího řízení za vysokoškolské studium uchazeč zaplatí na účet:
200003812/3060
Bankovní ústav: PKO Bank Polski (PKO BP, S.A., ČR)
Variabilní symbol: datum narození (ve tvaru DDMMRRRR), do poznámky uvedete jméno uchazeče

KROK 4

VEŠKERÉ DOKUMENTY, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ, ODEVZDEJTE NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ NEBO POŠLETE E-MAILEM