Neurologopedie – Master of Science (MSc.)

Akreditovaný program MPH uskutečňovaný pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu na pobočce ve Frýdku-Místku

 • STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIJNÍ PROGRAM
 • STUDIJNÍ OBOR NEUROLOGOPEDIE – MASTER OF SCIENCE (MSC.)
 • DÉLKA STUDIA 3 SEMESTRY
 • POČET HODIN 424
 • POČET KREDITŮ 80
 • TITUL MSc.

Studijní program MSc (Master of Science) je inovativním programem magisterského stupně profesního vzdělávání. Jde o mezinárodní titul vzdělávacího programu, který není specificky upraven českými zákony. Jedná se tedy o neakademický profesní titul, uváděný za jménem.

Inovativní autorský program postgraduálních studií neurologopedie je připravený na základě dlouholeté praxe v oblasti diagnostiky a terapie. Studijní program je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a neurologopedické terapie dětí, dospívajících a dospělých s různými poruchami řeči a dále diagnostiky a terapie v oblasti časné neurologopedické intervence.

Studijní plán

 • Základy neurologie a průběh neurologických onemocnění;
 • Anatomie a fyziologie nervového systému;
 • Diagnostika a neurologedická léčba u:
  • afázie,
  • syndromy genetických vad,
  • poruchy plynulosti řeči,
  • dysartrie,
  • psychogenní poruchy řeči,
  • rozštěp řeči,
  • autistické spektrum,
  • dysfagie,
  • oligofázie,
  • sluchové postižení,
  • abnormality v anatomické struktuře řečového orgánu,
  • orofaciální dysfunkce,
  • pacienti po laryngektomii,
  • onemocnění demence,
  • neurologická onemocnění,
  • poruchy sluchového zpracování;
  • foniatrické poruchy hlasu,
  • sdružené poruchy;
 • Myofunkční terapie pro kojence, děti a dospělé;
 • Opoždění vývoje řeči;
 • Včasná logopedická intervence;
 • Komunikace s pacientem a jeho rodinou;
 • Fyzioterapeutické metody terapie;
 • Prvky senzorické integrace;
 • Alternativní způsoby komunikace;
 • Krakovská metoda;
 • Vývojová dyslexie;
 • Prenatální a postnatální vývoj;
 • Podpora předčasně narozeného dítěte;
 • Orální funkční terapie;
 • Terapeutické krmení;
 • Hmatová terapie;
 • Verbo-tonální metoda;
 • Nácvik základních komunikačních dovedností;
 • Neonatální péče;
 • Kinesiotaping v logopedii (nepovinné hodiny);
 • Infantilní apraxie řeči;
 • Využití regulátorů MFS v neurologedické terapii;
 • Spolupráce neurologa s fyzioterapeutem v rámci orofaciálního traktu

POSTUP PŘIJETÍ

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SE V ONLINE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

KROK 2

PŘIPRAVTE SI VŠECHNY POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 • Občanský průkaz (k náhledu)
 • Kopii diplomu a suplementu o ukončení vysokoškolského vzdělání (v případě 2. stupně) (originál je potřební k náhledu)
 • Doklad o zaplacení požadovaných poplatků na účet Univerzity

KROK 3

POPLATKY ZA STUDIUM

ŠKOLNÉ Výše platby
Roční poplatek
79.000 CZK
2 půlroční platby
39.500 CZK

Poplatek za náklady spojené se zabezpečením přijímacího řízení za vysokoškolské studium uchazeč zaplatí na účet:
200003812/3060
Bankovní ústav: PKO Bank Polski (PKO BP, S.A., ČR)
Variabilní symbol: datum narození (ve tvaru DDMMRRRR), do poznámky uvedete jméno uchazeče

KROK 4

VEŠKERÉ DOKUMENTY, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ, ODEVZDEJTE NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ NEBO POŠLETE E-MAILEM