Jednotné magisterské studium Předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně

ONLINE STUDIUM

 • Forma studium kombinovaná forma studia
 • . magisterské studium
 • DÉLKA STUDIA: 5 let (10 semestrů)

Studium zahrnuje dvě úrovně vzdělávání. Prvním z nich jsou základy vzdělávání dětí předškolního věku a dětí mladšího školního věku, druhým jsou workshopy a praktické činnosti, které kladou důraz na způsoby poznávání dětí sociálně-přirozeného prostředí a výuka uměleckých a dovednostních předmětů. Studium v této oblasti poskytují pedagogickou, psychologickou a didaktickou přípravu. Po ukončení studia budete moci pracovat v mateřských školách a základních školách jako kvalifikovaný učitel. Absolvent získá znalosti z oblasti: logopedie, resocializace, pedagogiky péče a vzdělávání, odborného poradenství, pedagogické diagnostiky a terapie, školní pedagogiky, interpersonální komunikace, sociologie, školského práva, zdravotního vzdělávání.

POŽADAVKY K PŘIJETÍ KE STUDIU:

odevzdání přihlášky ke studiu;

odevzdání požadovaných dokumentů k přijetí;

ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA:

Osoby podílející se na výchovně vzdělávací činnosti ve vědeckých institucích, vzdělávacích institucích (mateřské školy, základní školy), ve výchovně-vzdělávacích institucích (domovy dětí), kulturní domy, úřady práce, neziskové organizace.

PLATBY ZA STUDIUM:

Zápisné

Zápisné je jednorázové a splatné při podání přihlášky ke studiu

2.500 CZK

Platba školného je splatná vždy do 20.09. za zimní semestr a do 20.02. za letní semestr.

Školné

(cena školného je uvedena za 1. semestr)

20.000 CZK
I. a II. semestr
22.000 CZK
III. a IV. semestr
24.000 CZK
V. a VI. semestr
22.000 CZK
VII. a VIII. semestr
24.000 CZK
IX. a X. semestr

Splátky školného:

Po absolvování prvního ročníku studia, lez požádat o splátky školného. Žádost o splátky se podává k rukám rektora.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘED ODEVZDÁNÍM DOKUMENTŮ SE ZAREGISTRUJTE ON-LINE

ZAREGISTRUJTE SE ON-LINE

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ODEVZDÁNÍ:

 • vyplněná přihláška
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy
 • doklad o zaplacení školného na účet školy