Pedagogika pro licencjaty (bakaláře) a magistry Předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně

ONLINE STUDIUM

 • Forma studium kombinovaná forma studia
 • . individuální forma studia
 • . magisterské studium
 • DÉLKA STUDIA: 2 roky (4 semestry)

Pedagogika v individuální formě studia pro absolventy prvního stupně je speciální nabídkou pro osoby s vysokoškolským vzděláním, kteří chtějí získat magisterský titul v oblasti pedagogika a dokončit pětiletý jednotný magisterský program v oboru předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně za kratší dobu než 5 let. Absolvováním podobných předmětů v předchozím studiu můžete získat úplné pedagogické vzdělání umožňující přístup k pedagogickému povolání. Absolvent získá znalosti z oblasti: logopedie, resocializace, pedagogiky péče a vzdělávání, odborného poradenství, pedagogické diagnostiky a terapie, školní pedagogiky, interpersonální komunikace, sociologie, školského práva, zdravotního vzdělávání.

POŽADAVKY K PŘIJETÍ KE STUDIU:

odevzdání přihlášky ke studiu;

odevzdání požadovaných dokumentů k přijetí;

ukončené vysokoškolské vzdělání I. stupně (bakalářské studium).

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA:

Osoby podílející se na výchovně vzdělávací činnosti ve vědeckých institucích, vzdělávacích institucích (mateřské školy, základní školy), ve výchovně-vzdělávacích institucích (domovy dětí), kulturní domy, úřady práce, neziskové organizace.

PLATBY ZA STUDIUM:

Zápisné

Zápisné je jednorázové a splatné při podání přihlášky ke studiu

2.500 CZK

Platba školného je splatná vždy do 20.09. za zimní semestr a do 20.02. za letní semestr.

Školné

(cena školného je uvedena za 1. semestr)

24.000 CZK
VII. a VIII. semestr
24.000 CZK
IX. a X. semestr

Splátky školného:

Po absolvování prvního ročníku studia, lez požádat o splátky školného. Žádost o splátky se podává k rukám rektora.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘED ODEVZDÁNÍM DOKUMENTŮ SE ZAREGISTRUJTE ON-LINE

ZAREGISTRUJTE SE ON-LINE

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ODEVZDÁNÍ:

 • vyplněná přihláška
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy
 • doklad o zaplacení školného na účet školy