Konference „Současné výzvy v managementu a cesta vpřed“

Collegium Humanum hostilo 16. června letošního roku vědeckou konferenci na téma „Současné výzvy v managementu a směřování do budoucna“ v rámci projektu Humanum Science Festival „Společenská odpovědnost vědy“, financovaného Ministerstvem školství a vědy.

 

Hlavními cíli konference byly:

 

  1. Pochopit hluboké změny, ke kterým dochází v managementu, a jejich dopad na budoucnost podnikání.
  2. Navrhnout nová řešení a modely řízení, které odpovídají současné poptávce.
  3. Pochopit dopad změn v mezilidských vztazích a rostoucí roli podnikové kultury na řízení.

 

Zúčastnili se: prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, LL.D., prof. CH dr inż. Lech Kurnicki, dr Bartłomiej Machnik, EMBA, prof. CH dr Piotr Kosiak, MBA, DBA, LL.M., prof. zw. dr hab. Marek Lisiecki, prof. CH dr Piotr Szczurowski, prof. CH dr Hubert Paluch, MBA, MSc.

 

Nad konferencí převzal čestnou záštitu honorární konzul Republiky Uzbekistán JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c.

 

Mediální záštitu poskytly společnosti HumanumTV a PolandGo.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro