MBA ve Veřejné správě

postgraduální

 • Druh studia MBA

Vzdělávací program MBA Management ve veřejné správě nabízí studentům ucelený přehled informací, které jsou důležité pro úspěšný rozvoj manažerských dovedností v oblasti veřejné správy, managementu a leadershipu. V jednotlivých modulech bude probrána problematika managementu, práva, ekonomie, psychologie a dalších disciplín v kontextu veřejné správy. Opomenuta nezůstane ani oblast řízení projektu, změn a využití potenciálu inovací. Vzdělávací program je zaměřen zejména na charakteristiku a činnost subjektů veřejné správy. Dále pak získáte ucelené odborné znalosti z regionálního managementu, krizového řízení a komunikace, a také oblasti financování a rozpočtování ve veřejném sektoru. Profesní vzdělávací program je určen zejména zaměstnancům veřejné správy a dalším, kteří se veřejnou správou zabývají a chtějí si tak rozšířit dané kompetence, či mají zájem o svůj karierní růst.

Přínosy

Ovládnete všechny fáze managementu, od operativního, přes taktický až po strategický

Stanete se nejen skvělými manažery, ale i leadery

Naučíte se využívat potenciálu změn a inovací a řídit i rozsáhlé projekty

Naučíte se, jak rozvíjet svoji vlastní osobnost

Osvojíte si zásady krizového řízení a krizové komunikace s médii

Sestavíte plán rozvoje regionu a regionální politiky

Pochopíte principy financování veřejných služeb a rozpočtového plánování

CENA ZA STUDIUM:

75.000 Kč.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘED ODEVZDÁNÍM DOKUMENTŮ SE ZAREGISTRUJTE ON-LINE

ZAREGISTRUJTE SE ON-LINE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Veškeré dokumenty, které jsou nezbytné odevzdat k přijímacímu řízení odevzdejte (písemnou formou) na studijním oddělení na adrese sídla Collegium Humanum Varšavská Univerzita Managementu

POŽADOVANÉ DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu praha@humanum.cz
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu – Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru – MANAGEMENT I. nebo II. stupně)
Čísla bankovních účtů
 • BANKOVNÍ ÚČET

  IPKO 200004428/3060

  IBAN:CZ51 3060 0000 0002 0000 4428

Collegium Humanum Varšavská Univerzita Managementu Praha