Metodická a školicí konference s názvem „Deprese u dětí a dospívajících – diagnostika, podpora, prevence“ v pobočce ve Vratislavi.

15. června v sídle Collegium Humanum ve Vratislavi, na ul. Oławska 11, metodická a školicí konference s názvem „Deprese u dětí a dospívajících – diagnostika, podpora, prevence“.

 

Odborníci na psychologii, včetně našich zkušených lektorů, diskutovali o tématech jako: profesní vyhoření mezi učiteli, deprese dětí a mladistvých, sebevražda a sebepoškozování, suicidalita u adolescentů.

 

Konferenci oficiálně zahájil JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, čestný doktor, rektor Collegium Humanum, honorární konzul Republiky Uzbekistán. Zdůraznil, jak důležitý je v oblasti vzdělávání předmět související s problémy a duševním zdravím dětí a mládeže a jak potřebná je příprava a vzdělávání učitelů v této oblasti.

 

Mezi řečníky byli mimo jiné: ředitel Kanceláře Vratislavského akademického centra  Tomasz Janoś a zástupkyně ředitele Kanceláře Vratislavského akademického centra  Monika Sochacka, prof. CH Dr.  Teresa Panas – ředitelka Institutu psychologie a pedagogiky Collegium Humanum ve Varšavě, Dr.  Krzysztof Kałużny – Institut psychologie Collegium Humanum ve Vratislavi, Dr.  Joanna Halicka-Masłowska – Institut psychologie Collegium Humanum ve Vratislavi, Dr. Magdalena Semrau – Psychologický ústav Collegium Humanum ve Vratislavi

 

Čestnou záštitu nad konferencí převzal starosta Vratislavi Jacek Sutryk a JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, čestný doktor, rektor Collegium Humanum, honorární konzul Republiky Uzbekistán. 

 

Mediálními patrony jsou: Humanum TV a PolandGo.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro