Navázání spolupráce při realizaci studentské odborné praxe s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně

Collegium Humanum, Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku podepsala smlouvu o spolupráci při realizaci studentské odborné praxe s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně na oddělení geriatricko-paliativní péče.

 
Ambulance paliativní péče v rámci nemocnice poskytuje odbornou péči pacientům s pokročilými a nevyléčitelnými onemocněními. Jejím cílem je minimalizovat utrpení pacientů a pomoci jim zvládat fyzické, emocionální a duchovní potíže spojené s jejich stavem. Ambulance také poskytuje podporu rodinám pacientů a spolupracuje s dalšími zdravotnickými pracovníky v rámci celkové péče o pacienta.
Konziliární paliativní tým v nemocnici zajišťuje komplexní péči o pacienty s pokročilými a nevyléčitelnými onemocněními. Jeho hlavní funkcí je poskytovat odborné poradenství a podporu ostatním lékařům a zdravotnickým pracovníkům v péči o tyto pacienty. Tým pomáhá optimalizovat symptomatickou léčbu a minimalizovat utrpení pacientů. Konziliární paliativní tým také spolupracuje s pacienty a jejich rodinami a pomáhá jim zvládat fyzické, emocionální a duchovní potíže spojené s nemocí.


Smlouva byla podepsaná dne 19.07.2023 paní mgr Hanou Kaštan a prorektorkou Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku paní PhDr. Mgr. Ivou Holekovou, PhD., MBA, LL.M.

 

Děkujeme, že mají naši studenti možnost vykonávat praxi v organizaci, která je zaměřena komplexní péči o pacienty s pokročilými a nevyléčitelnými onemocněními.


S úctou děkujeme za práci, kterou vykonáváte, máte náš obdiv

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro