Navázání spolupráce při realizaci studentské odborné praxe s organizací HVVRO Trade s.r.o.

Collegium Humanum, Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku podepsala smlouvu o spolupráci při realizaci studentské odborné praxe organizací HVVRO Trade s.r.o.

 

HVVRO Trade s.r.o.  se specializuje na realitní činnost, studenti Collegium Humanum mají možnost realizovat svoji praxi v oblasti managementu a marketingu ve společnosti, která se zabývá činnostmi spočívající ve vyhledání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem, poskytnutí inzertní služby realitního obchodu, posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny, zpracování marketingu nemovité věci, zajištění prohlídky nemovité věci, obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí, zprostředkování poskytnutí právních služeb, zprostředkování uzavření realitní smlouvy, zprostředkování úschovy peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy za podmínek stanovených zákonem o realitním zprostředkování a v poskytování úschovy peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy za podmínek stanovených zákonem o realitním zprostředkování.

 

Smlouva byla podepsaná dne 18.11.2023 jednatelem společnosti HVVRO Trade s.r.o. PhDr. Mgr. Vojtěchem Rosenbergem, MBA a prorektorkou Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku paní PhDr. Mariolou Liszokovou, Ph.D., PhD.

 

 

Děkujeme, že mají naši studenti možnost vykonávat praxi ve společnosti HVVRO Trade s.r.o. a učit se od manažerů s odpovídajícími manažerskými kompetencemi.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro