Navázání spolupráce při realizaci studentské odborné praxe s organizacíSOKRA-EDUCA z.s.

Collegium Humanum, Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku podepsala smlouvu o spolupráci při realizaci studentské odborné praxe organizací SOKRA-EDUCA z.s.

SOKRA-EDUCA z.s.  se specializuje na poskytování vzdělání manažerům amatérských sportovních organizací s cílem umožnit jim získat potřebné znalosti, dovednosti a kompetence k účinnějšímu řízení a správě svých klubů a oddílů. Organizace se zaměřuje na školení účastníků v různých oblastech, jako je především marketing, management, dotační politika, grantová řízení, psychologie, obchodní dovednosti a právo v oblasti sportu. Cílem těchto vzdělávacích aktivit je pomoci účastníkům rozšířit si své znalosti a dovednosti v těchto oblastech a poskytnout jim praktické nástroje a perspektivy, které mohou být přínosem pro úspěšnou kariéru v oblasti řízení sportovních organizací.

Nabízené kurzy „SOKRY“ jsou navrženy tak, aby každý účastník získal individuální a personalizovanou péči odpovídající jeho konkrétním výzvám a požadavkům. Vzdělávací aktivity jsou pečlivě připravované a účastníci si mohou být jisti tím, že vzdělání zde získané odpovídá jejich potřebám a poskytne jim praktické nástroje pro úspěšné vedení a správu jejich sportovního klubu nebo oddílu. Absolventi těchto kurzů tak získávají znalosti a dovednosti, které jim umožňují efektivně řídit své sportovní organizace a přinášet užitek nejen svému klubu, ale také širší sportovní veřejnosti. Snahou organizace je přinést skutečný přínos v oblasti vzdělávání manažerů sportovních organizací a pomoci tak vytvořit silnější a efektivnější sportovní svět.

Smlouva byla podepsaná dne 31.03.2023 předsedou organizace SOKRA-EDUCA z.s.  PhDr. Mgr. Liborem Hodulíkem, MBA a prorektorkou Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku paní PhDr. Mgr. Ivou Holekovou, MBA.

 

Děkujeme, že mají naši studenti možnost vykonávat praxi v organizaci, která je zaměřena na oblast vzdělávání dospělých.

 

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro