Navázání spolupráce při realizaci studentské odborné praxe se spolky Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú. a Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú.

Collegium Humanum, Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku podepsala smlouvu o spolupráci při realizaci studentské odborné praxe se spolky Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú. a Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. Jedná se o dvě samostatné registrované sociální služby. Je nám velkou ctí, že mohou studenti Collegium Humanum absolvovat praxi při poskytování pobytové služby v domově se zvláštním režimem a osobní asistence.

 

Osobní asistence je službou terénní, je tedy realizována v domácnosti klienta, resp. v místě jeho pobytu. Průběh služby závisí na představách a zájmu klienta, na jeho soběstačnosti, zdravotním stavu a rodinném zázemí (průběh služby je přizpůsoben schopnostem, potřebám a zvyklostem klienta). Cílem je motivovat a podporovat klienta v co nejvyšším využívání vlastního potenciálu a přirozeného místního společenství.

Mezi základní činnosti patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytování základního sociálního poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení).

 

Studenti mohou rovněž vykonávat praxi v Adámkové vile, Domov se zvláštním režimem, z.ú. Zde jsou poskytované sociální pobytové služby seniorům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, a zajistit jim pocit bezpečí a jistoty.

Cíle Adámkovy vily, Domova se zvláštním režimem, z.ú. jsou mimo jiné: podporovat soběstačnost a samostatnost, podporovat účast na společenských a kulturních akcích, podporovat rodinné vztahy a kontakty s rodinnými příslušníky, každý rok realizovat akce pro veřejnost a prezentovat zařízení široké veřejnosti.

Místo poskytování služby je Domov se zvláštním režimem je Raškovice 28, 739 04 Pražmo, kde patří mezi primární zásady zachovávání lidské důstojnosti, respektování individuálních potřeb klientů a podpora v uplatňování vlastní vůle, empatický přístup, otevřenost, komunikace, profesionalita pracovníků.

 

Smlouva byla podepsaná dne 05.12.2022 v Adámkově vile paní ředitelkou Lenkou Janečkovou
a prorektorkou Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku paní PhDr. Mgr. Ivou Holekovou, MBA.

 

Děkujeme za možnost vykonávat praxi v kolektivu a prostorách kde je prioritou péče o důstojný život.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro