Navázání spolupráce při realizaci studentské odborné praxe se Základní školou a mateřskou školou Kostelec na Hané

Collegium Humanum, Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku podepsala smlouvu o spolupráci při realizaci studentské odborné praxe se Základní školou a mateřskou školou Kostelec na Hané.


Základní škola je úplná, zpravidla se dvěma paralelními třídami v devíti postupných ročnících, a je spádová pro okolní neúplné školy.
V současné době má Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané k dispozici tři objekty situované v centru města Kostelec na Hané.
Od roku 2003 je součástí organizace mateřská škola s kapacitou 120 dětí.

 
Počet, odborná vzdělanost a aprobovanost učitelů umožňuje naplňovat cíle ŠVP. Vzájemná otevřená komunikace je nedílnou součástí budování vztahů na pracovišti a rozvíjení spolupráce mezi učiteli, vedením, rodiči i veřejností.

 
Škola má zkušenost s prací se žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Někteří žáci školy pracují dle individuálního vzdělávacího plánu v běžných hodinách a reedukaci. Talentovaným a nadaným žákům je věnována individuální péče v hodinách a zájmových útvarech, při přípravě na další studium, soutěže a olympiády. Svoje uplatnění nachází i žáci při realizaci celoškolních a třídních projektů.
Velký důraz je kladen na osobní jednání s rodinou žáka.


Smlouva byla podepsaná dne 23.02.2023 zástupcem ředitele Mgr. Václavem Slovákem, Ph.D.
a prorektorkou Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku paní PhDr. Mgr. Ivou Holekovou, MBA.

 

Děkujeme, že mají naši studenti možnost vykonávat praxi v organizaci, kde veškeré úsilí pedagogických i provozních zaměstnanců směřuje k vytvoření klidného, spokojeného a šťastného prostředí, kde jsou děti vedeny k samostatnosti a zdravému sebevědomí a kde je umožňováno vzdělávání podle možností, zájmu a potřeb jednotlivých dětí.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro