Navázání spolupráce při realizaci studentské odborné praxes Generace Care z.ú.

Collegium Humanum, Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka

ve Frýdku-Místku podepsala smlouvu o spolupráci při realizaci studentské odborné praxe s Generace Care z.ú.

 

Terénní pečovatelská služba Generace Care z.ú., zajišťuje pomoc občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Služba je vykonávána v rámci území města Brna a Újezd u Brna a okolí a je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Hlavním cílem Generace Care z.ú. je poskytovat co nejkomplexnější služby tak, aby byla poskytnuta účinná pomoc uživatelům a jejich rodinám podle jejich potřeb a dále aby bylo uživatelům umožněno:

 • zachovat jejich dosavadní sociální vazby,
 • pokračování kvalitního života v jejich přirozeném prostředí,
 • oddálit jejich pobyt v ústavních zařízeních.

 

Cílovou skupinou uživatelů jsou:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři.

 

Mezi hlavní zásady poskytování služby patří:

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů,
 • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem uživatelům,
 • uživatel musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi a zvyky,
 • individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů,
 • svobodné rozhodování – uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení,
 • flexibilita služby – s ochotou pružně reagovat na přání a potřeby uživatelů,
 • podpora přirozených vztahů – poskytované služby maximálně respektují a podporují přirozenou síť rodinných a přátelských vztahů uživatele,
 • zachovávání diskrétnosti a mlčenlivost o citlivých a osobních informacích našich uživatelů,
 • profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni.

 

Smlouva byla podepsaná dne 15.08.2023 paní ředitelkou Mgr. Elvírou Patákovou, MBA a prorektorkou Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku paní PhDr. Mgr. Ivou Holekovou, PhD., MBA, LL.M.

 

Děkujeme, že mají naši studenti možnost vykonávat praxi v organizaci, která poskytuje služby lidem, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby, občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi.

S úctou děkujeme za práci, kterou vykonáváte, máte náš obdiv

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro