Nové. Studium I. a II. stupně v oborech: Správa a Pedagogika

S radostí oznamujeme, že ministr školství a vědy po kladném usnesení polské akreditační komise vydal povolení k realizaci studia 1. a 2. stupně v oborech Správa a Pedagogika v sídle Collegium Humanum ve Varšavě. Byl zahájen nábor do 1. a 2. stupně studia v oborech Správa a Pedagogika pro akademický rok 2022/2023.

 

Nabízíme uchazečům studium Collegium Humanum pro 1. a 2. stupeň studia v oborech Správa a Pedagogika, četné specializace, díky nimž mohou získat kvalifikaci pro budoucí odbornou práci a rozvíjet individuální zájmy.

 

Vyberte si specializaci v 1. a 2. stupni studia v oboru Správa:

 • E-management
 • Celní a finanční správa
 • Veřejná správa
 • Místní správa
 • Správa bezpečnosti a veřejného pořádku
 • Obchodní administrativa
 • Bezpečnost práce (OHS)
 • Veřejné zakázky
 • Ochrana osobních údajů, utajovaných informací a databází
 • Pracovní právo a politika zaměstnanosti
 • Správa soudnictví a soudních orgánů
 • Diplomatická a konzulární správa
 • Administrativa a řízení ve zdravotnictví
 • Administrativa a správa majetku

 

nebo ve studiu prvního a druhého stupně v oboru Pedagogika:

 • Andragogika, mentoring a koučink
 • Kariérní a personální poradenství
 • Mediální výchova a informační technologie
 • Gamifikace ve vzdělávání
 • Inovativní vyučovací metody
 • Kriminologie a resocializace
 • Péče a podpora pro lidi s postižením
 • Péče v jeslích a v mateřské škole
 • Pedagogika kulturní výchovy – manažer a animátor kultury
 • Pedagogika péče o seniory
 • Pečovatelská a výchovná pedagogika s krizovou intervencí pro děti a mládež
 • Sociální pedagogika s psychopedagogikou
 • Školní a výchovná pedagogika
 • Školní pedagogika s diagnostikou a pedagogickou terapií
 • Pedagogika cestovního ruchu a rekreace
 • Pedagogika zdraví s psychodietetikou
 • Prevence a krizová intervence
 • Resocializace se socioterapií
 • Včasná podpora vývoje dítěte
 • Management v sociálních a vzdělávacích službách)

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro