Nový akademický pracovník s vědeckou hodností PhDr. Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.

Vítáme v Collegium Humanum nového akademického pracovníka s vědeckou hodností


PhDr. Mgr. Martina Hříbka, Ph.D.

Dne 26.01.2023 úspěšně ukončil doktorandské studium na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., složením dizertační zkoušky a obhajobou písemné práce k dizertační zkoušce, ve které prokázal vědomosti a schopnost tvořivým způsobem aplikovat vědomosti v praxi.

K úspěšnému ukončení studia srdečně blahopřejeme a přejeme našemu kolegovi mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.


Stručně ze života:

Narodil se 28.09.1993 v Novém Městě na Moravě.

2009–2013 – FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Jihlava, obor Laboratorní asistent, ukončeno státní maturitní zkouškou

2013–2016 – Soukromá Vyšší odborná škola sociální Jihlava, o.p.s., obor Sociální práce a sociální pedagogika, ukončeno absolutoriem (DiS.)

2016–2017 – Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., Bakalářský studijní obor Vzdělávání dospělých pro absolventy VOŠ, ukončeno státní bakalářskou zkouškou (Bc.)

2017–2019 – Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., Magisterský studijní obor Andragogika, ukončeno státní magisterskou zkouškou (Mgr.)

2022 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava – Rigorózní řízení obor Sociální práce, ukončeno státní rigorózní zkouškou (PhDr.)

2019–2023 – Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., Doktorský studijní obor Andragogika, ukončeno státní doktorskou zkouškou (Ph.D.)

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro