Představujeme Vám akademického pracovníka Collegium Humanum, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku Ing. Veroniku Maslíkovou, Ph.D.

Ing. Veronika Maslíková, Ph.D.  je pedagogem s bohatou pedagogickou kariérou. Během své kariéry měla možnost pracovat s různými věkovými skupinami a typy škol. Tato rozmanitost jí umožnila rozvíjet různé pedagogické přístupy a metody, které neustále přizpůsobuje potřebám žáků a studentů.  Jejím hlavním posláním je předávat vědomosti a rozvíjet schopnosti studentů. Věří, že vzdělání je klíčem k osobnímu a profesnímu rozvoji a základem pro úspěšný život. Svému pedagogickému povolání se věnuje s oddaností a nadšením. Jejím cílem je nejenom předávat informace, ale také rozvíjet kritické myšlení, kreativitu a schopnost řešit problémy. Snaží se spoluvytvářet prostředí, kde se studenti cítí být podporováni a motivováni k dosažení svého plného potenciálu.

 

Důležitou součástí její pedagogické práce je také neustálý osobní rozvoj. Sleduje nejnovější trendy a výzkumy v oblasti vzdělávání a snaží se je implementovat do svého výukového procesu. Věří, že vzdělání a osobní rozvoj jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu.

 

Mimo pedagogickou práci se Ing. Veronika Maslíková, Ph.D. věnuje projektové činnosti a své rodině. Tyto zájmy jí pomáhají udržovat rovnováhu mezi prací i osobním životem a přinášejí jí inspiraci do dalšího pedagogického úsilí.

 

Ing. Veronika Maslíková, Ph.D. je otevřena novým výzvám a spolupráci s kolegy, kteří sdílejí shodné pedagogické hodnoty a cíle. Věří, že společně lze přispět k vytváření lepšího vzdělávacího prostředí pro budoucí generace a těší se na spolupráci s ostatními pedagogy Collegium Humanum, Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku.

 

Jsme moc rádi, že má naše škola pedagogického pracovníka, ženu, která přistupuje ke vzdělávání lidským přístupem a snahou pomoci studentům získat vzdělání.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro