Představujeme Vám akademického pracovníka Collegium Humanum, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku PhDr. Mgr. Andreu Zelenákovou

PhDr. Mgr. Andrea Zelenáková je pedagogem s bohatou pedagogickou kariérou a aktivně působí v Centru pedagogicko-psychologického poradenství a prevence v Košicích, kde se věnuje poskytování odborného poradenství a prevence v oblasti pedagogiky a psychologie. Tato pestrost zkušeností ji umožnila vyvinout rozmanité pedagogické přístupy a metody, které pružně přizpůsobuje individuálním potřebám studentů. Důležitou složkou pedagogické praxe PhDr. Mgr. Andrey Zelenákové je neustálý osobní rozvoj.  Aktivně sleduje nejnovější trendy a výzkumy v oblasti vzdělávání a snaží se je integrovat do svého výukového procesu. Věnuje se také otázkám řízení lidských zdrojů.

 

Jsme rádi, že naše škola může mít ve svých řadách pedagogického pracovníka jako je PhDr. Mgr. Andrea Zelenáková, která přistupuje ke vzdělávání s lidským přístupem a se snahou pomoci studentům získat kvalitní vzdělání.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro