Představujeme Vám akademického pracovníka Collegium Humanum, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku PhDr. Vladimíru Minaříkovou, DiS., MPH

PhDr. Vladimíra Minaříková, DiS., MPH je pedagogem s bohatými pedagogickými zkušenostmi, která se ve svém profesním životě od roku 2003 věnuje gerontopsychiatrii a gerontologii.  Vystudovala střední zdravotnickou školu obor všeobecná sestra a sestra pro péči v psychiatrii, vyšší odbornou školu sociální právní obor sociální práce, bakalářské studium absolvovala v Univerzitě Jana Ámose Komenského obor vzdělávání dospělých, magisterské studium absolvovala ve Vysoké škole Danubius obor sociální práce. Titul MPH získala v Collegium Humanum, studiem oboru Master of public helath.

 

Během své kariéry měla možnost pracovat s různými věkovými skupinami a typy institucí pedagogických a zdravotnických. Tato rozmanitost jí umožnila rozvíjet různé přístupy a metody, které neustále přizpůsobuje potřebám studentů.  Několik let pracovala na pozici učitelky v mateřské a základní škole, několik let pracovala v pediatrickém oddělení. Nyní pracuje na gerontopsychiatri a v domově se zvláštním režim, kde je součástí týmu, který usiluje o vytvoření prostředí umožňující uživatelům s nízkou mírou soběstačnosti, se ztrátou paměťových a orientačních schopností důstojné prožívání života a poskytovat nepřetržitou odbornou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péči s respektováním jedinečnosti každého člověka. Příležitostně se stále věnuje pedagogické praxi v mateřské škole.

 

Nedílnou součástí její pedagogické práce je také neustálý osobní rozvoj. Sleduje nejnovější trendy a výzkumy v oblasti pedagogiky a zdravotnictví, tyto trendy se snaží zprostředkovat prostřednictvím svého výukového procesu studentům Collegium Humanum.

 

Jsme moc rádi, že má naše škola pedagogického pracovníka, která se snaží se o propojení teorie s praxí. Působení odborníků z praxe v Collegium Humanum, Zahraniční pobočce ve Frýdku-Místku patří mezi priority školy.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro