Představujeme Vám pedagogického pracovníka Collegium Humanum, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku Mgr. Věru Bartošovou

Mgr Věra Bartošová je pedagogem s bohatou pedagogickou kariérou, která se ve své pedagogické praxi zaměřuje zejména na žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením, žáky ze znevýhodněného prostředí.  Působí mimo jiné jako třídní učitelka žáky Praktické školy dvouleté a donedávna i Praktické školy jednoleté.


Během své pedagogické praxe a na základě vlastních zkušeností s docházkou svých vlastních dětí do školy si uvědomila, jak velký vliv má na úspěšný rozvoj dětí školní klima. Je zastánce myšlenky, že dobré školní klima prospívá nejen žákům, studentům, ale nemalou mírou působí na psychické rozpoložení pedagogů, vedení školy a má vliv na jejich pracovní spokojenost. Kvalitní klima školy je podle paní magistry Bartošové jedním z klíčových znaků dobré, efektivní školy. Snaží se o spoluvytváření prostředí, kde se žáci i studenti cítí být maximálně podporováni a motivováni k dosažení svého plného potenciálu. Cílem paní magistry Bartošové je vytvářet pro žáky bezpečné prostředí ve škole, naučit je vnímat vlastní potřeby a naučit je pečovat o vlastní psychické zdraví. Snaží se o destigmatizaci psychiatrické péče mezi mládeží i dospělými.


Dlouhodobě se rovněž zajímá o náhradní rodinnou péči, je více než dvacet let náhradním rodičem. Zajímá jí vliv výchovného prostředí na celkový vývoj dětí a mládeže, snaží se vysvětlovat vliv společnosti, společenských změn, požadavků kladených na mladé lidi, médií, sociálních sítí na utváření osobnosti.


Jsme moc rádi, že má naše škola pedagogického pracovníka, ženu, která přistupuje ke vzdělávání lidským přístupem, je členem týmu Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku, kde se snaží o spoluvytváření kvalitního klima školy a předávání teoretických i praxí získaných vědomostí studentům.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro