Prof. dr hab. Edyta Hadrowicz oceněná Ústavem spravedlnosti

Dne 28. listopadu 2022 na zasedání Ústavu spravedlnosti proběhl IV. ročník „Soutěže o nejlepší doktorskou a habilitační práci v oboru právních věd“ a byla oceněna habilitační práce prof. CH dr hab. Edyta Hadrowicz, výzkumná a pedagogická pracovnice a ředitelka Ústavu práva a veřejné správy. Vědecká monografie s názvem „Odpovědnost členů za závazky běžného spolku a právní subjektivitu“ byla porotou soutěže oceněna jako jedna ze tří nejlepších habilitačních prací a kvalifikována jako mimořádný počin v oblasti právní vědy.

 

 

Cílem soutěže vyhlášené ředitelem Ústavu spravedlnosti dr. hab. Marcin Wiecek, prof. UKSW, je zvýšit zájem akademické obce o právní problematiku. – Kapitulu tvoří vynikající profesoři, soudci Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, právníci a právní teoretici – zdůrazňuje ředitel Ústavu spravedlnosti. Na zahájení zasedání soutěžní poroty dr hab. Marcin Wielec, prof. Kardinál Stefan Wyszyński zdůraznil, že pro lidi, kteří byli kapitulou vyznamenáni, obdržení ocenění od takové vědecké skupiny je velkou prestiží. Autoři oceněných prací mají kromě peněžních ocenění možnost publikovat své doktorské práce v Nakladatelství Ústavu spravedlnosti.

 

 

Galavečer soutěže se konal 9. prosince 2022 v Ústavu spravedlnosti.

 

Naše univerzita nabízí jednotné magisterské studium práva a postgraduální studium: Doctor of Laws (LL.D.) – Právo v podnikání a Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – Právo v podnikání.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro