Promoce absolventů v pobočce v Bratislavě.

17. září 2023 se konala se konala slavnostní promoce absolventů oboru management v pobočce v Bratislavě.

 

JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorární konzul Republiky Uzbekistán a prorektor slovenské pobočky dr. Frigyes Noll-Batek předali absolventům diplomy o ukončení studia v oboru Management.

 

JM rektor absolventům vyjádřil uznání za jejich práci a nasazení po celou dobu studia. Gratulujeme a přejeme další úspěchy. Mluvil také o přátelství a společné polsko-uherské historii.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro