Sdělení o přihlášení pobočky evropské zahraniční vysoké školy k plnění informačních povinností

Dne 15.01.2024 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy sdělilo Collegium Humanum -Varšavské univerzitě managementu radostnou informaci o tom, že Zahraniční vysoká škola v postavení evropské zahraniční vysoké školy ve smyslu § 93a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů se v souladu s § 93b odst. 1 zákona o vysokých školách přihlásila k plnění informačních povinností pro poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky pro magisterský studijní program Předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně.

 

Zahraniční vysoká škola Collegium Humanum ve Frýdku-Místku splnila všechny povinnosti dle §93b odst. 2 písm. a) až e) zákona o vysokých školách a zahraniční vysoká škola je oprávněna na území České republiky uskutečňovat zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu. Nyní nás ještě čeká zapsání do Seznamu poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky, který je součástí Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů.

 

 

Po zapsání do seznamu poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky se budeme těšit na uchazeče o studium v magisterském studijním programu Předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro