Setkání pedagogických pracovníků Collegium Humanum, Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku

Dne 10.02.2024 proběhlo setkání pedagogických pracovníků Collegium Humanum, Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku, při kterém jsme společně řešili otázky pomalu končícího zimního semestru akademického roku 2023/2024.

 

Při společném setkání jsme stanovili cíle pro letní semestr akademického roku 2023/2024 a proběhla rozsáhlá debata o kompetenčním rámci vysokoškolského učitele a jeho možnostech implementace do praxe.

 

S velkým zájmem proběhla debata na téma smyslu učení se celý život. Tato tematika byla otevřena v návaznosti na konferenci projektu Evropská agenda pro učení dospělých. Svědectví o významu celoživotního učení ze zkušeností vzdělavatelů, ale také příležitost získat nové dovednosti. Konference, která proběhla na konci roku 2023 se snažila ukázat na to, že učit se celý život má smysl. Svět se kolem nás velmi rychle proměňuje. Nejistotě čelíme dnes a je zcela jisté, že se s ní budeme potýkat i do budoucnosti. Do budoucnosti nahlédnout nelze, ale víme, že můžeme přispět prostřednictvím poskytování kvalitních vzdělávacích služeb a specializací, které absolventi Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku uplatní v praxi.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro