Setkání pedagogických pracovníků Varšavské univerzity managementu Collegium Humanum, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku

Dne 9.9.2023 skládali studenti oboru pedagogika a sociální práce v bakalářském a magisterském studijním programu státní závěrečné zkoušky.  Studium probíhalo v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy vysokoškolského vzdělávání a tak, aby absolventi získané znalosti využili v praxi.


Absolventům srdečně blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v osobním, profesním či dalším studijním životě.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro