Slavnostní promoce absolventů ve Frýdku-Místku

V neděli dne 2. října 202c se na Zámku ve Frýdku-Místku v Rytířském sále konala slavnostní promoce absolventů Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku (Česká republika).

Slavnostně promováni byli absolventky a absolventi oborů Pedagogika a Sociální práce v bakalářském i magisterském studijním programu

 

Collegium Humanum je univerzita, jejíž hodnoty a cíle jsou zaměřeny na poskytování nejvyšší úrovně praktického vzdělávání, ve kterém je středem vždy člověk-student. Proto jsme Humanum. Pro všechny zúčastněné akademické pracovníky Collegium Humanum je velkou radostí, že můžeme našim absolventům slavnostně předat diplomy, na kterých tvrdě a dlouho pracovali.“ – takto zněla první slova promočního proslovu prorektora Collegium Humanum z Vroclavi, prof. ucz. dr inż. Robert Jeżewski, MSEE, MBT, GDip. 

Slavnostní promoce se zúčastnili: prorektor Collegium Humanum pobočky ve Vroclavi, prof. ucz. dr inż. Robert Jeżewski, MSEE, MBT, GDip, prorektorka Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku, PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA, přednášející doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D. a Mgr. Václav Slovák, Ph.D., ze zahraničních akademických pracovníků se slavnostní promoce zúčastnil prof. doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD. – prorektor DTI University.

 

Slavnostní slib za absolventy pronesl předseda Studentského akademického parlamentu Zahraniční pobočky Collegium Humanum ve Frýdku-Místku, pan Vít Zdařil.

 Všem absolventům přejeme mnoho dalších úspěchů v soukromém i pracovním životě.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro