Slavnostní zahájení akademického roku 2022/23 na pobočce v Rzeszówě

Ve středu 19. října 2022 se konala Slavnostní inaugurace akademického roku 2022/23, která proběhla na pobočce Collegium Humanum v Rzeszówě. Slavnostní ceremoniál byl spojen s oficiálním otevřením nové pobočky na ul. Okulickiego 10, aktem požehnání sídla JE biskupem dr. Jan Wątroba, ordinář diecéze Rzeszów a imatrikulace studentů.

 

Slavnostní inauguraci se zúčastnili mimo jiné: radní města Rzeszów, MSc Grażyna Szarama, ředitelka Podkarpatského komplexu zemských ústavů v Rzeszówě, Krystyna Wróblewska, Marzena Furtak-Żebracka zastupující oddělení značky města, z oddělení Hospodářské spolupráce a cestovního ruchu Městského úřadu Rzeszów, farář pw. Krista Krále v Rzeszówě, Fr. dr Janusz Podlaszczak, prezident Průmyslové a obchodní komory v Rzeszów Mieczysław Łagowski, Mateusz Szatan zastupující National Clearing House, zástupce ředitele Zemského úřadu práce v Rzeszówě, prezident Sportovního a kulturního šachového klubu Maciej Karasiński, ředitel psychologie a Pedagogické poradny č. 2 v Rzeszówě Ing. Dorota Dominik, zástupkyně ředitele odboru rozvoje a podpory vzdělávání Pedagogické rady v Rzeszówě Marek Kondziołka, ředitel Výzkumného a vývojového centra Medical Center MEDYK, Dr. Artur Grzesik , prorektor pro rozvoj a spolupráci s prostředím Vysoké školy technické v Rzeszówě Prof. dr hab. Ing. Jaroslaw Sęp, prezident Centra pro léčbu civilizačních chorob Medicarpathia v Podkarpatském Lek. med.Adam Młodzianowski, předseda představenstva Centra Medyczne SABAMED Lek. lékař Daker Al. Soori, ředitel Urban Lab Urban Innovation Center v Rzeszów Tomasz Skoczylas, ředitel Městského centra sociální pomoci v Rzeszów mgr Irena Marszałek-Czekierda, zakladatelka a sociální prezidentka nadace Tree of Life mgr Elżbieta Pięta, ředitelka aktivace pobočky Rzeszów Nadace Katarzyna Kędzior-Łątka, prezident Wojciech Kołodziejczyk a viceprezidentka Aleksandra Mazur z Asyk Foundation, Elżbieta Dobrowolska a Joanna Strzępek zastupující Nadaci Aprobata, předsedkyně správní rady Sdružení pro zdravotně postižené a autistické děti Rzeszów, AgRADIUS mg SOLIS Prorektorka pro vzdělávání a vzdělávání Collegium Humanum mgr Magdalena Szydłowska a prorektorka Collegium Humanum Collegium v Rzeszówě prof. CH Dr. Małgorzata Dubis, MBA.

 

Inaugurační přednáška s názvem Jak se vypořádat se ztrátou? Bioetická dimenze “přednesl Fr. prof. příbuzný dr hab. Piotr Morciniec z univerzity v Opole.

 

Ústředním bodem ceremoniálu byla Immatrikulace studentů 1. ročníku, kteří složili přísahu: Piotr Nowak, Jakub Kraska, Jakub Haba, Marta Zięba-Kuźniar, Daniel Wacht, Karolina Widlak, Stanisław Motowidło, Gabriela Orłowska a Damian Piątek. Po složení přísahy rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki je symbolicky pasoval na studenty Collegium Humanum.

 

Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki, dr h.c. udělil titul univerzitního profesora Dr. Ewě Rzeszutko-Wójcik a pamětní diplomy studentům za vynikající výsledky.

 

Nové studenty přivítal Sebastian Krauz, předseda Univerzitní rady studentské samosprávy v Rzeszówě.

Slavnostní inauguraci ozdobil Akademický pěvecký sbor Vysoké školy technické v Rzeszowě písněmi: Gaude Mater Polonia, Bogurodzica a Gaudeamus igitur a Grzegorz Wilk koncertem polské populární hudby.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro