Spolupráce s Mazowieckim specializovaným zdravotním střediskem v Pruszkówie.

Dne 21. června 2023 se v Mazowieckém specializovaném zdravotním středisku prof. Jana Mazurkiewicze v Pruszkówě uskutečnil slavnostní podpis dohody o spolupráci mezi Collegium Humanum zastoupeným JM prof. dr. hab. Pawłem Czarneckim, MBA, dr h.c.,, honorárním konzulem Republiky Uzbekistán a panem Wojciechem Legawiecem, ředitelem MSCZ.

 

Díky podepsané dohodě:

– MSCZ přebírá podstatnou záštitu nad studiem v oboru psychologie

– společně budeme provádět výzkumné a vývojové práce

– máme možnost pořádat společná školení, kurzy, debaty či vědecké konference

– studenti Collegiua Humanum budou moci absolvovat studentské stáže v nemocnici

 

Ředitel MSCZ Wojciech Legawiec přijal JM rektora v historickém sídle správy nemocnice, které je součástí nemocničního komplexu z konce devatenáctého století. Smlouva byla podepsána v knihovně, jejíž odborný knižní fond je zajímavou ilustrací předválečného stavu medicínského poznání. Poté byl JM rektor pozván na výstavu historických fotografií i historického nemocničního náčiní. Setkání bylo zakončeno představením investičních plánů MSCZ.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro