Spolupráce v rámci praxe

Dne 27.07.2022 byla podepsána smlouva o spolupráci při možnosti vykonávání praxe studentů Collegium Humanum Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku.

 

Studentům bude umožněno vykonávat praxi v nestátním zdravotnickém zařízení, které poskytuje služby v oblasti hyperbarické a letecké medicíny. Hyperbarická oxygenoterapie (hyperbaroxie, HBO) je léčebná metoda, spočívající v podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku.

 

Hyperbaroxie je obor multidisciplinární – má vztah k mnoha medicínským (ARO, chirurgie, traumatologie, interna, dermatologie, otorinolaryngologie, oftalmologie, ortopedie, pediatrie, neurologie, onkologie, mikrobiologie, urologie, pracovní lékařství, pracovní hygiena, sportovní medicína) i nemedicínským oborům (teorie potápění, dekompresologie, matematické modely jednotlivých typů bublin, teoretická, aplikovaná fyzika apod.). Ve vyspělých zemích probíhá intenzivní vědecký výzkum v oblasti profesionálního potápění, vzniku a diagnostiky bublin s využitím počítačového modelování, práce v přetlaku a možných zdravotních dopadů, podporovaný komerčními, státními a vojenskými subjekty (potápěčské, těžařské firmy – Stolt Offshore, Statoil, Philips Petroleum, Shell, Hydro, British Gas, Norwegian Underwater Institute, Norwegian Space Center, NASA, NAVSEA apod.).

 

Smlouvu podepsala paní prorektorka Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku – Místku, PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA  a paní Umlaufová za nestátní zdravotnické zařízení PRAJZKO Hronov, a.s., poskytující péči v oblasti hyperbarické a letecké medicíny.

 

Jsme rádi, že studenti mohou absolvovat praxi v tomto zdravotnickém zařízení, těšíme se na přínosnou spolupráci.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro