Spolupracujeme s Mazowieckou nemocnicí v Garwolinu Sp. z o.o.

Dne 22. srpna 2023 JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorární konzul Republiky Uzbekistán v sídle univerzity ve Varšavě podepsal dohodu o spolupráci s předsedou správní rady Mazowiecké nemocnice v Garwolinu Sp. z o.o. Adamem Zawistowskim.

 

V rámci této spolupráce budou moci naši studenti absolvovat v nemocnici odborné praxe, které jim umožní získat potřebnou praxi ještě během studia a připravit je tak na vstup na trh práce.

 

Zařízení je v nepřetržitém provozu od konce 50. let minulého století. V současné době poskytuje lůžkovou i ambulantní odbornou péči novorozencům, dětem i dospělým s využitím moderního rehabilitačního vybavení a potenciálu zkušeného personálu.

 

Našemu partnerovi přejeme mnoho úspěchů a přínosnou spolupráci.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro