Spolupracujeme s Obecněvzdělávacím gymnáziem Kazimierza Wielkiego ve Varšavě

JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorární konzul Republiky Uzbekistán, podepsal smlouvu o spolupráci s XLIII. obecněvzdělávacím gymnáziem Kazimierza Wielkého ve Varšavě, zastoupeným ředitelem mgr Kamilem Kujawou, MBA.

 

Během setkání se rektor setkal také s maturanty varšavského gymnázia. Hovořil s nimi o jejich budoucnosti a volbě dalšího vzdělávání. Někteří z nich vyjádřili přání pokračovat ve studiu na Collegium Humanum.

 

Přejeme našemu partnerovi mnoho úspěchů a studenty XLIII. gymnázia Kazimierza Wielkého zveme ke studiu na naší univerzitě.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro