Spolupracujeme s Velkopolským sdružením probačních úředníků

Dne 26. ledna 2023 se v sídle Collegium Humanum v Poznani na Michałově ulici Świętego Michała 43 uskutečnil slavnostní podpis dohody o spolupráci mezi Collegium Humanum a Velkopolským sdružením probačních úředníků. Naši univerzitu zastupoval JM rektor Collegium Humanum prof. Paweł Czarnecki, MBA, PhD, honorární konzul Republiky Uzbekistán a sdružení předsedou představenstva Velkopolské asociace soudních probačních úředníků Wojciech Mroczkowski. Setkání se zúčastnili také místopředseda Velkopolského spolku probačních úředníků Paweł Czerny a protektor Collegium Humanum v Poznani MUDr. Piotr Dwornicki, MBA.

 

V rámci dohody se partneři zavazují převzít patronát nad věcnými projekty prováděnými v rámci studia v oblastech: pedagogika, právo a psychologie, realizace společných výzkumných a vývojových prací, vedení studentských stáží, pořádání školení, kurzů, debat, vědeckých konferencí a postgraduálního studia, jakož i výměna zkušeností v metodice výuky.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro