Studentská konference „Moderní výzvy v managementu v kontextu vybraných specializací“

14. června 2023 proběhla studentská konference v rámci projektu „Festival humanitní vědy“, „Společenská odpovědnost vědy“ financovaného MEN.

 

Odborníci z řad veřejnosti a zástupci vědeckých kroužků Collegium Humanum se během konference dotkli následujících témat: role nových technologií a socioekonomických změn v řízení, globalizace, měnící se požadavky zákazníků, ale i rostoucí povědomí o potřebě udržitelný rozvoj.

 

Konferenci předsedal a moderujoval: prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, LL.D. – prorektor pro záležitosti studentů a vědu na Collegium Humanum a dr Bartłomiej Machnik, EMBA – odborný asistent na Institutu managementu a financí Collegium Humanum.

 

Konference se zúčastnili také zástupci kruhů: Creative Mind, Lions of Management, Start-Up, Finance&Investment.

 

Čestnou záštitu nad konferencí převzal JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorární konzul Republiky Uzbekistán. 

 

Mediální záštitu držely HumanumTV a PolandGo. 

 

Jsme rádi, že se naši studenti tak zapojují do vědecké činnosti na univerzitě. 

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro