Vědecká konference na téma Etika v teorii a praxi učitele

Den 15.03.2024 Collegium Humanum, Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku pořádala vědeckou konferenci zaměřenou na etické aspekty v pedagogice, s důrazem na teorii a praktické aplikace v učitelském prostředí. Každý člověk, který pracuje s lidmi, se dennodenně setkává s problémy a musí činit rozhodnutí, která často ovlivňují vlastní morální a etické hodnoty.  Oblast profesní etiky je velmi zásadní téma pro pracovníka, klienty a celou organizaci. 

 

Etický přístup ke klientovi, u pedagogů k žákům a studentům, je nezbytnou podmínkou k výkonu učitelské profese. Jako v každé profesi, se i pedagog může dostat do situace, kdy se musí rozhodnout mezi více alternativami řešení, kdy ani jedno řešení nemusí být tzv. „morálně čisté“. K jednotnějšímu přístupu pracovníků existují tzv. etické kodexy, které pomáhají při řešení problémových situací a mají zajistit ochranu profesionála, klienta a konkrétní profese. V České republice existují etické kodexy např. pro pomáhající profese, lékaře a právníky, pro učitele ne, tedy záleží konkrétně na každém pedagogovi, jaké morální hodnoty budou v jeho pedagogické činnosti směrodatné.

 

Děkujeme všem zúčastněným, kteří se přišli podělit o etické problémy, s nimiž se ve své každodenní praxi setkáváte.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro