Vědecká konference na téma Etika v teorii a praxi učitele

Den 15.03.2024 Collegium Humanum, Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku bude pořádat vědeckou konferenci zaměřenou na etické aspekty v pedagogice, s důrazem na teorii a praktické aplikace v učitelském prostředí. Diskutujeme o aktuálních výzvách, příležitostech a etických rozhodovacích procesech, se kterými se pedagogové setkávají ve své každodenní práci. V dnešní době je na učitele kladeno mnoho nároků nejen odborných, ale i dilemat morálních. Pedagogiku lze vnímat jako velmi složitou a komplexní disciplínu, která dalece přesahuje rámec vyučovací hodiny. Takové vnímání s sebou nese velký nárok na zodpovědnost, profesionalitu a specifické osobnostní předpoklady každého pedagoga a přináší tak do pedagogické profese problematické aspekty, které se v českém školství v nemalé míře často objevují a které také mohou mít vliv na etické chování a hodnoty učitelů. Dnešní doba přenechává, co se výchovy týče, značnou část na škole, na učitelích. Děti od brzkého věku tráví značnou část svého času a života ve škole, proto je její vliv na výchovu dítěte je extrémní. Etické jednání bylo a zároveň vždy bude neodmyslitelnou součástí práce pedagoga, který v rámci výkonu svého povolání vzdělává nové členy společnosti, realizuje jejich výchovu, a přitom pro ně působí i jako morální vzor žádaného chování ve společnosti, přičemž se od něj očekává prosociální a spravedlivý přístup k žákům, studentům, odborné znalosti, ochota pomoci druhým a jednání v souladu s morálními hodnotami i profesní etikou svého povolání.

Přijďte se s námi podělit o etických problémech v pedagogice, se kterými se ve své praxi setkáváte. O bližší informace a možnosti přihlášení na konferenci pište na email: iva.holekova@humanum.cz

Těšíme se na Vás

Pro koho je konference:

Konference je vhodná pro akademické pracovníky, pedagogy a studenty, kteří se zajímají o etiku v oblasti pedagogiky a chtějí sdílet své názory a zkušenosti s odborníky.

 

Program:

10:00 – 10:30: Registrace a přivítání účastníků

10:30 – 11:30: Úvodní přednášky o etických dilematech v pedagogické profesi

11:30 – 12:30: Panelová diskuse: Etika v teorii a praxi učitele

12:30 – 13:30: Občerstvení

13:30 – 15:00: Paralelní workshopy a prezentace příspěvků

15:00 – 15:30: Coffe break

15:30 – 16:30: Závěrečná diskuse a shrnutí konference

 

Místo konání: Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro