Youth for Inclusion aneb jak bojujeme proti netoleranci a diskriminaci. Setkání na radnici v Rzeszově

Dne 26. ledna 2023 se na radnici v Rzeszově konalo setkání týkající se realizace projektu Youth for Inclusion. Předpokládá pořádání kurzů a workshopů pro mládež v Rzeszově v oblasti boje proti netoleranci a diskriminaci (projekt je určen pro polskou a ukrajinskou mládež). Akce, je naplánovaná na konec května, předpokládá se účast studentů Collegium Humanum jako řečníků a spoluorganizátorů. 

 

Kurzy bude vymýšlet a řídit tým odborníků, včetně mezinárodně a národně uznávaných odborníků a osob zastupujících odbor tolerance a nediskriminace ODIHR. Závěrečná konference k projektu se bude konat v prosinci 2023 v Lublině. Během konference budou mít mladí lidé možnost prezentovat své úspěchy, shrnout své zkušenosti, sdílet dobré a perspektivní postupy a plánovat další aktivity.

 

 Účastníci získají schopnost:

  • vytváření sdílené vize mírové, soudržné a inkluzivní společnosti, která zahrnuje lidi různého etnického a národnostního původu a kultur
  • identifikace a potírání předsudků, stereotypů, netolerance a násilí založeného na nenávisti vůči identitě někoho jiného
  • vést diskuse, které zaručují bezpečný prostor pro vyjádření názorů na identitu způsobem, který posiluje vzájemný respekt a porozumění, mír a bezpečí pro všechny členy společnosti
  • budování a udržování koalic a vazeb mezi skupinami mládeže s podobnými postoji s cílem posílit atmosféru tolerance a bojovat proti diskriminaci v jejich komunitách

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro