Časopis Humanum vysoce hodnocený ministrem školství a vědy

Mezinárodní Studie Sociálně-Humanistické Humanum (International Social and Humanities Studies Humanum), ve kterém jsou publikovány vědecké články z oblasti sociálních a humanitních věd, získalo 40 bodů na seznamu ministra  školství a vědy mezi vědeckými časopisy a recenzovanými materiály z mezinárodních konferencí.


Ministr školství a vědy podle čl. 267 odstavec. 3 zákona ze dne 20. července 2018 – Zákon o vysokých školách a vědě (Sb.Z. z roku 2020, bod 85, ve znění pozdějších předpisů), vypracoval seznam vědeckých časopisů a recenzovaných materiálů z mezinárodních konferencí. Časopis Mezinárodních sociálních a humanitních studií HUMANUM získala v seznamu 40 bodů (obor filozofie, historie, kulturní a náboženské vědy, management a vědy o kvalitě, právní vědy).


HUMANUM je recenzovaný a bodovaný vědecký časopis vydávaný jako čtvrtletník, ve kterém jsou ve spolupráci s vědeckými centry z Polska a zahraničí publikovány vědecké články o problematice z oblasti společenských a humanitních věd v kongresových jazycích.


Šéfredaktorem časopisu je od jeho vzniku rektor Collegium Humanum – prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c.


Redaktorem naczelnym czasopisma od początku jego powstania jest Rektor Collegium Humanum – prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c.

Mezinárodní časopis HUMANUM je také indexován v elitní mezinárodní databázi ERIH PLUS.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro