Charta ECHE Programu Erasmus+ pro Collegium Humanum

Dovolujeme si Vás informovat, že Evropská komise udělila Collegium Humanu Chartu Erasmus pro vysokoškolské vzdělání (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). Tento úspěch nás nesmírně těší, což znamená, že můžeme žádat o fondy Erasmus+ v letech 2021-2027.

Co je Charta ECHE?

Charta ECHE je předpokladem pro účast v programu Erasmus + a definuje obecný rámec kvality pro činnost vysokých škol v rámci programu Erasmus+ ve finanční perspektivě 2021-2027 v oblasti:

 • Mobilita ve vzdělávání – Činnost 1
 • Spolupráce v oblasti inovací a výměny osvědčených postupů (projekty týkající se spolupráce) – Činnost 2
 • Podpora vývoje politiky a spolupráce – Činnost 3

Závazky školy

V rámci ECHE se škola zavazuje mj. k:

 • zajištění a dodržování komplexního a rovnocenného přístupu ke všem účastníkům programu
 • dodržování postupů pro udělování kreditů ECTS
 • zavádění a propagaci zelených postupů v rámci programu Erasmus+
 • započtení všech kladně hodnocených předmětů, které student absolvoval během zahraničního pobytu
 • automatickému vzájemnému uznávání studijních pobytů v zahraničí, bez nutnosti skládání dodatečných zkoušek nebo bez účasti na dalších hodinách
 • nepobírání od příchozích studentů plateb za registraci, školné, zkoušky, bezplatnému využívají laboratoří nebo knihoven.

 

Novinky v programu Erasmus+ pro období 2021-2027

 • integrační a inkluzivní strategie
 • evropská studentská legitimace a mobilní aplikace Erasmus+
 • šíření smíšené mobility
 • zapojení se do propagace programu Erasmus+, tzv. místní velvyslanci, tedy bývalí účastníci, studenti a zaměstnanci.

Odkazy:

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro