Collegium Humanum signatářem PRME

Collegium Humanum se stalo signatářem iniciativy Principles for Responsible Management (PRME).


PRME je fórum předních světových obchodních univerzit, které funguje pod záštitou Organizace spojených národů (OSN). Jeho cílem je formovat přístup společenské odpovědnosti mezi budoucími lídry v oblasti obchodu, politiky a dalších dimenzích veřejného života.


Vizí PRME je realizovat 17 cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím vhodného manažerského vzdělávání.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro