Diskuse – Pacient vědomý si je systému zdravotní péče

Pátek 7. srpna 2020 ve 12 h., společně s Nadací Institut vědomí, Vás zveme na odbornou diskusi za účasti organizací pečující o pacienty a seniory. 

Předmět setkání: „Pacient si je vědom systému zdravotní péče“.

Debaty se zúčastní:

  • dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. – rektor Collegium Humanum
  • dr hab. n. med. Robert Gil, vedoucí pracovník Kliniky invazivní kardiologie Ústřední fakultní nemocnice Ministerstva vnitra a veřejné správy ve Varšavě, ředitel WCCI Varšava
  • dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, Oddělení plicního oběhu
  • Tromboembolické nemoci a kardiologie, Lékařské středisko postgraduálního vzdělávání, Evropské zdravotnické středisko v Otwocku
  • Michał Modro, advokátní kancelář, ekonomie, zdravotnictví Modro sp.k.
  • Małgorzata Piekarska, členka Rady Vědomých odborníků Institutu pro informování pacientů
  • dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński – zástupce ředitele ve věcech klinických nemocí – Nemocnice Bielański

Pandemie koronaviru je jednou z nejzávažnějších výzev, kterým dnešní pacienti čelí, jež se neustále potýkají se svými nemocemi, což má za následek ztrátu zaměstnání, sociální vyloučení nebo závislost. Během pandemie jsou to senioři a lidé s chronickými nemocemi, jsou nejvíce ohroženi závažnými komplikacemi způsobenými virovou infekcí a dokonce i ztrátou zdraví a života. Cítí se ztraceni, neznají svá práva a ztrácí pravidelný kontakt s lékařem, který jim poskytoval péči a pocit bezpečí.


Naše debata má být platformou pro diskusi a dialog mezi komunitou osob s rozhodovací pravomocí, lékaři, poskytovateli zdravotní péče a zástupci zdravotnického systému, místem, kde dojde ke konfrontaci názorů, dozvědět se o cílech a prioritách, jakož i příležitost rozvinout společný postoj, který po debatě zahájí konkrétní sociální a systémová opatření.


Budeme diskutovat o problémech týkajících se pacientů ve zdravotnictví, jeho právních, sociálních a ekonomických aspektech. Budeme hovořit také o pacientech s chronickými onemocněními, vzácných v době epidemií. Dále budeme hovořit také o seniorech a pacientech s více onemocněními.

K debatě byli přizváni zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci veřejné správy zdravotnického systému, důležitými lékařskými orgány v Polsku, odborníci v oblasti zdravotnictví a vedoucí organizací pečujících o pacienty a seniory.


Setkání povede: Ewelina Zych-Myłek – prezidentka Nadace pro zvyšování povědomí a odbornice na komunikaci ve zdravotnictví.

Partnerzy debaty

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro