II. ročník studentské vědecké konference Mládež v době pandemie

5. července 2021 se v prostorách Collegium Humanum se po druhé uskutečnila studentská vědecká konference „Mládež v době pandemie“.

První ročník konference, který se konal v roce 2020, měl striktně odbornou povahu, nyní však nastal čas pro studentské názory. Původně byla sociologická podstata výzkumu rozšířena o psychologický blok a zapojení studentů Collegium Humanum umožnilo získat důležité výsledky v oblasti fungování mladých lidí v situaci sociální izolace.

 

Konference byla založena na kvantitativním a kvalitativním výzkumu (celkem 199 respondentů) koordinovaném v psychologické části dr. Emilií Samardakiewicz-Kirol a v sociologické části dr. Bartoszem Łukaszewskim, původce nápadu pro tuto konferenci.

 

Akce byla zahájena předmluvou rektora Collegium Humanum prof. dr. hab. Paweł Czarneckého a koordinátory výzkumu – dr. Emillií Samardakiewicz-Kirol a dr. Bartosze Łukaszewského.

 

Studenti Collegium Humanum: Magdalena Nowicka, Wiktoria Krzan a Anna Domaradzka přednesli příspěvek s názvem: Styly zvládání stresu mezi studenty během pandemie COVID-19 na základě výzkumu provedeného Studentskou výzkumnou skupinou psychologie Collegium Humanum PRAKSIS. Výsledky psychologické složky výzkumu naznačují, že jedním z hlavních stresorů během dálkové výuky je obava z návratu do prezenční formy výuky a mezi studenty prvního ročníku nedostatek zkušeností s prezenční a přímou výukou kontakt s univerzitou často pouze prostřednictvím internetu.

 

Studentky Oliwia Owczarzak (Collegium Humanum / Varšava) a Monika Niedźwiecka (Collegium Humanum / Rzeszów) prezentovaly pod vedením dr. Bartosz Łukaszewski, výsledky sociologického výzkumného projektu s názvem: Adaptační strategie studentské a subkulturní mládeže během pandemie, realizované prostřednictvím individuálních rozhovorů (IDI) se studenty 6 polských univerzit a účastníky činnosti Klubu mládeže „Alternatywa“ ve Varšavě. Pandemie významně omezila rozsah interakce subkulturní mládeže i mládeže ohrožené marginalizací a sociálním vyloučením, ale neoslabila duševní soudržnost těchto podkategorií mládeže. Studenti animovali přímé interakce s přáteli, ačkoli široce chápaná sociální izolace vyústila v trvalé oslabení duševní soudržnosti a jakési sinusové nálady.

 

Gratulujeme všem studentům zapojeným do výzkumu!

 

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro