On-line debata: E-správa – plní svůj účel?

Srdečně Vás zveme k aktivní účasti v debatě: „E-správa – plní svůj účel?“
Úterý 16. června 2020 v 16:00 hod.

Účastníci debaty budou diskutovat o roli e-správy a jejích charakteristikách a shrnou dosavadní zkušenosti s používáním informačních technologií, které mají usnadnit kontakt občanů s veřejnou správou na všech úrovních řízení. Důležitým prvkem debaty bude pokus o nalezení odpovědi na otázku, zda během koronavírové pandemie využila e-správa svůj potenciál a pomohla obyvatelům měst řešit aktuální problémy, zejména v souvislosti s doporučeními, která se týkala omezení přítomnosti veřejnosti na veřejných místech. Cílem debaty bude také nalezení oblastí fungování e-správy, které by se měly zlepšit, a navrhnout nová řešení.

 

Účastníci debaty:
Jacek Sutryk – primátor města Wrocławi
Przemysław Cichocki – člen představenstva Legionowského okresu
Grzegorz Kuca – starosta města Białołęka
Debatu povede dr Bartłomiej Machnik, EMBA, ředitel Ústavu regionálního výzkumu a analýzy
Osoby, které potvrdí účast v setkání, obdrží e-mailem odkaz na přenos.
Setkání se může účastnit 300 osob s povolenou webovou kamerou.
Hardwarové požadavky: smartphone nebo počítač s aplikací ZOO

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro