Učitelská Pedagogika

ONLINE STUDIUM

ONLINE STUDIUM

Pedagogika v individuální formě studia pro absolventy prvního stupně je speciální nabídkou pro osoby s vysokoškolským vzděláním, kteří chtějí získat magisterský titul v oblasti pedagogika a dokončit pětiletý jednotný magisterský program v oboru předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně za kratší dobu než 5 let. Absolvováním podobných předmětů v předchozím studiu můžete získat úplné pedagogické vzdělání umožňující přístup k pedagogickému povolání. Absolvent získá znalosti z oblasti: logopedie, resocializace, pedagogiky péče a vzdělávání, odborného poradenství, pedagogické diagnostiky a terapie, školní pedagogiky, interpersonální komunikace, sociologie, školského práva, zdravotního vzdělávání.

ONLINE STUDIUM

Studium zahrnuje dvě úrovně vzdělávání. Prvním z nich jsou základy vzdělávání dětí předškolního věku a dětí mladšího školního věku, druhým jsou workshopy a praktické činnosti, které kladou důraz na způsoby poznávání dětí sociálně-přirozeného prostředí a výuka uměleckých a dovednostních předmětů. Studium v této oblasti poskytují pedagogickou, psychologickou a didaktickou přípravu. Po ukončení studia budete moci pracovat v mateřských školách a základních školách jako kvalifikovaný učitel. Absolvent získá znalosti z oblasti: logopedie, resocializace, pedagogiky péče a vzdělávání, odborného poradenství, pedagogické diagnostiky a terapie, školní pedagogiky, interpersonální komunikace, sociologie, školského práva, zdravotního vzdělávání.