Promócia absolventov a stretnutie s pedagógmi v Poznani

7. júla 2023 sa uskutočnila promócia študentov jednostupňového magisterského štúdia v odbore psychológia. Absolventi si slávnostne prevzali diplomy z rúk JM rektora prof. d. hab. Pawła Czarneckieho, MBA, dr h.c., honorárneho konzula Uzbekistanu.

 

Po slávnostnej promócii sa JM rektor stretol so študentmi, pedagógmi a zamestnancami Collegium Humanum v Poznani.

 

JM rektor odovzdal ocenenia a poďakovania študentom, ktorí v končiacom sa akademickom roku 2022/23 podporovali univerzitu a aktívne sa zúčastňovali vedeckých krúžkov a podieľali sa na študentskej samospráve. Ocenenými študentmi sú:

 • Maksymilian Czarnecki – zástupca vedeckých krúžkov „Liberum Avis” a „Sexualitas Humana”
 • Martyna Stasińska – zástupkyňa vedeckého krúžku „Sexualitas Humana”
 • Marcelina Kaźmierczak – predsedníčka vedeckého krúžku „Sexualitas Humana”
 • Bartosz Goliński – predseda vedeckého krúžku „Liberum Avis” a zástupca vedeckého krúžku „Sexualitas Humana”
 • Jonatan Adamiak – zástupca vedeckého krúžku „Lions of Management”
 • Michał Lewosiński – zástupca vedeckého krúžku „Lions of Management”
 • Przemysław Bączkowski – zástupca vedeckého krúžku „Lions of Management”
 • Mariusz Omieczyński – zástupca vedeckého krúžku „Lions of Management”
 • Maja Kerger – vicepredsedníčka vedeckého krúžku „Sexualitas Humana”
 • Szymon Jaruga – zástupca vedeckého krúžku „Sexualitas Humana”
 • Anna Biedziak – študentka Collegium Humanum Poznaň
 • Paulina Wasilewska – študentka Collegium Humanum Poznaň
 • Wiktoria Warmińska – zástupkyňa vedeckých krúžkov „Sexualitas Humana” a „Liberum Avis”
 • Aleksandra Sobaszek – predsedníčka vedeckého krúžku „Humanologia”.

 

Za svoju prácu a prínos do vzdelávacieho procesu JM rektor ocenil diplomami a poďakovaním našich pedagógov na pobočke v Poznani.

 Počas stretnutia boli tiež odovzdané menovania pre:

 • CH dr Annu Knocińskú na prorektorku pre programové záležitosti
 • CH dr. Huberta Palucha, MBA, MSc. na prorektora pre kvalitu vzdelávania
 • Piotra Dwornickieho, MBA na riaditeľa kancelárie honorárneho konzula Uzbekistanu v Poznani

 

Ďakujeme poznaňskému Collegium Humanum za prácu a angažovanosť v prospech univerzity v akademickom roku 2022/23.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro