Spolupráce s Ukrajinou

4. září 2020 v sídle Collegium Humanum ve Varšavě JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c. Rektor Collegium Humanum přijal na pracovním jednání zástupce delegace partnerských univerzit: Одеська юридична академія a Міжнародний гуманітарний університет se sídlem v ukrajinské Oděse. Spolupráce Collegium Humanum s ukrajinskými partnery v oblasti výzkumu a akademické mobility spočívá v implementaci rozvojové strategie Collegium Humanum v oblasti internacionalizace a mezinárodní spolupráce.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro