Spolupráce s Ukrajinou

4. září 2020 v sídle Collegium Humanum ve Varšavě JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c. Rektor Collegium Humanum přijal na pracovním jednání zástupce delegace partnerských univerzit: Одеська юридична академія a Міжнародний гуманітарний університет se sídlem v ukrajinské Oděse. Spolupráce Collegium Humanum s ukrajinskými partnery v oblasti výzkumu a akademické mobility spočívá v implementaci rozvojové strategie Collegium Humanum v oblasti internacionalizace a mezinárodní spolupráce.