Státní závěrečné zkoušky a obhajoby magisterský studijní program, obor Pedagogika v Collegium Humanum, Zahraniční pobočce ve Frýdku-Místku

Ve dnech od 21.06.2021 do 24.06.2021 se konaly státní závěrečné zkoušky a obhajoby magisterských prací v oboru Pedagogika v Collegium Humanum, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku. Předsedou komise zahraniční pobočky byla PhDr. Mariola Liszoková, Ph.D., dalšími členy komise byli: PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA – prorektorka Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku, prof. doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD. a PhDr. Mgr. Pavla Gilíková – přednášející. Všichni studenti úspěšně obhájili své práce a vykonali státní závěrečné zkoušky. Všem srdečně blahopřejeme.

 

Collegium Humanum, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku nabízí akreditované bakalářské a magisterské studium v oboru Pedagogika a Sociální práce v různých specializacích.

 

Více informací a přijímací řízení na akademický rok 2021/2022 najdete na www.humanum.cz

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro