Bakalářské a magisterské zkoušky v oboru Management v Collegium Humanum, pobočka v Praze

Dne 5.6.2021 se konaly státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských a magisterských prací v oboru Management v Collegium Humanum, Zahraniční pobočka v Praze. Předsedou komise zahraniční pobočky byl prorektor PaedDr. PhDr. Václav Šimek, PhD., DBA, dalšími členy komise byli: prof. Tomáš Lengyelfalusy, Ph.D., DBA – rektor Vysoké školy DTI, PaedDr. Ing. Michal Hanák, PhD., MBA – rektor Akademie krizového řízení a managementu a PhDr. Ing. Markéta Šimková, MBA. Všichni studenti úspěšně obhájili své práce a vykonali státní závěrečné zkoušky. Všem srdečně blahopřejeme.

 

Collegium Humanum, Zahraniční pobočka v Praze nabízí akreditované bakalářské a magisterské studium v oboru Management v různých specializacích.

Více informací a přijímací řízení na akademický rok 2021/2022 najdete na www.humanum.cz

 

#vzděláváníproúspěch

#collegiumhumanumCr

#collegiumhumanumPraha

#collegiumhumanumČeskárepublika

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro